top of page

- תקנון אתר פיקאסו -
 

1. כללי

1.1 הרכישה באמצעות האתר www.picaso.co.il כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

אנא קראי את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין "אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ" (להלן: "בעלי האתר והמותג פיקאסו").

1.2 הנך מתחייבת לקרוא הוראות תקנון זה, בטרם ביצוע רכישה באתר כדי לאשר את הסכמתך לתנאי השימוש והרכישה, עלייך לסמן את התיבה המתאימה במסך ההרשמה ורק אז תוכלי לעבור למסכי הרכישה.

אם אינך מסכימה לתנאים הללו, לא תוכלי להשלים את תהליך ההרשמה לאתר האינטרנט ולבצע הזמנה במסגרתו.

1.3 בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.

1.4 התנאים הבאים מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך  בעת הקניה באתר האינטרנט, אופן הרכישה, תנאי רכישה, אחריות על המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט )ככל שיש להם אחריות כזו (, מועדי אספקתם, דרכי איסוף, באילו תנאים את רשאית  לבטל עסקאות שביצעת באמצעות אתר האינטרנט ופרטים חיוניים נוספים.

1.5 רישומי המחשב של אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

1.6 אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.

1.8 המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא.

ולא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.

1.9 תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר.

כן מוסכם ומובהר, כי אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

1.10 אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

1.11 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. התנאים לרכישת מוצרים באתר ואספקתם

2.1 רשאים לרכוש מוצרים, תושבי מדינת ישראל מגיל 18, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

2.2 אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ רשאית שלא לאפשר ללקוחה מסוימת לרכוש מוצרים באתר באינטרנט - וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמינה בעבר מוצרים באמצעות השירות. אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ ראשית לא לאשר את רכישת המוצרים גם בשל הסיבות שלהלן: אם פעלת בניגוד להוראות תקנון זה. אם בעת ההרשמה לאתר ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר האינטרנט של אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ או ביישות משפטית אחרת הקשורה אליה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של החברה ו/או אם השתמשת בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה ו/או אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע החברה ו/או אם את חייבת כספים לאן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי ו/או כל סיבה סבירה אחרת הנעשית בתום לב ו/או אם כרטיס האשראי שברשות המבקרת נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

2.3 כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים והם כוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין בגין מוצר זה, ובהתאם לשיעור המע"מ שחל על פי דין באותה עת מדינת ישראל.

2.4 אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי ותשלום בפועל) אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים בעת ביצוע השלמת ההזמנה והתשלום בפועל.

2.5 אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

2.6 משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים), לפי שיקול דעתה של אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ.

2.7 איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יקנה לכם כל זכות לקבל פיצויים ו/או כספים כלשהם.

 

3 מועדי אספקה ומדיניות משלוחים

3.1 שליח עד הבית במחיר הנקוב בדף ההזמנה.

3.2 המשלוחים יסופקו תוך 4-7 ימי עסקים, ליישובים חריגים יתכן עיכוב של עד 6 ימי עסקים.

3.3 מסירת המשלוח מתבצעת בימים א'-ה' חברת המשלוחים תיצור איתך קשר על מנת לתאם שעת המסירת החבילה.

4. ביטול עסקה והחזרת מוצר

4.1 כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 )להלן: "חוק הגנת הצרכן"(, ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:

4.2 באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 11 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.

4.3 זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

4.3.1 לגבי " טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

4.3.2 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

4.3.3 טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול ושאריזתם המקורית נפתחה.

4.4 ביטול הקניה יעשה בכתב לאן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ תוך סיבת הביטול בפקס : 03-9011160 או בדואר רשום לכתובת: דרך המכבים 16 ראשון לציון.

4.5 במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 1% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.

4.6 ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 11 יום מתאריך קבלת המוצר ובצרוף הודעת החזרה לכתובתו של הספק ממנו נרכש המוצר, המופיעה בעמוד המכירה של המוצר

4.7 ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו.

4.8 ביטול עסקה והחזרת מוצר לא תקפה עבור תכשירים ו/או תרופות וכל מוצר אחר אשר אוסר ביטול ו/או החזרת מוצר בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

4.9 מובהר בזאת כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

5. הגבלת אחריות למוצר

אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד לרבות לגוף ו/או לציוד שייגרם כתוצאה מרכישת ו/או שימוש במוצר ו/או כתוצאה מפעולה לא תקינה של המוצר, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
אין החברה אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, ולא יינתנו פיצויים כלשהם.

6. שירותים שמחייבים רישום

6.1 באתר מוצעים שירותים המחייבים הרשמה, כדוגמת שליחת מידע מקוון הנשלח למעוניינים בדואר אלקטרוני. ניתן ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ואישור הסכמתך לתקנון האתר.

6.2 בעת ההרשמה לשירות ו/או הזמנה באמצעות האתר נבקשך למסור פרטים אישיים כדוגמת שמך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדוייקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר איתך. במקרה של שינוי פרטים דאגי לעדכן אותם אם רצונך להמשיך וליהנות מן השירות.

6.3 אנו רשאים שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתנו המוחלט. אנו רשאים גם לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, עפ"י החלטת אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ.

 

7. מדיניות פרטיות

7.1 אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ, המפעילה את האתר www.picaso.co.il (להלן: "האתר") מכבדים את פרטיותה של הגולשת המשתמשת בשירותי האתר (להלן: "הגולשת"). מאחר וכך החליטו בעלי האתר לפרסם את מדיניותם ביחס להגנת הפרטיות באתר והם מתחייבים כלפי הגולשת לקיים מדיניות זו.

7.2 מטרת המדיניות להסביר לך, הגולשת, את יחס חברת אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ לפרטיותך וכיצד משתמשים בעלי האתר במידע הנמסר להם ע"י הגולשת או הנאסף על ידיהם במסגרת שימוש הגולשת באתר.

7.3 בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע אשר נמסר על ידך ביודעין וכן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים: מידע הנמסר ביודעין הינו במסגרת רכישה באתר וכן אמצעי התשלום אשר שימשו אותך וכן הלאה. מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים הנו מידע מצטבר אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיך. מידע זה כולל, בין היתר, פרסומות בהם צפית, העמודים שבהם עיינת, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית וכן הלאה.

7.4 ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, בעלי האתר יבקשו ממך רק את המידע הנחוץ במשירין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

7.5 מאגר המידע - הנתונים אשר ייאספו יישמרו במאגר המידע של חברת אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ ובאחריותה.

7.6 השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין,
לשם הצרכים הבאים:

7.7.1 שימוש תקין בשירותים השונים באתר.

7.7.2 שיפור, שינוי, ביטול, העשרת או התאמת השירותים והתכנים המוצעים באתר.

7.7.3 התאמת תכני האתר, שירותים או מוצרים לתחומי ההתעניינות שלך.

 

8. מסירת מידע לצד ג'

8.1  אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלי לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלו.  אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ לא תמסור את פרטיך למפרסמים, אף שהם רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית.

8.2  אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ לא תעביר לצד ג' את פרטיך האישיים והמידע אשר נאסף על פעילותך באתר אלא במקרים הבאים:

- כאשר העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, אשר בוצע על ידך במסגרת האתר, מצד ג'. 

- במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעלי האתר שתחייב חשיפת פרטיך. 

- במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

- במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחיב לשמור על פרטיותך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

 

9. אבטחת מידע

אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.

 

10. קניין רוחני 

10.1 אתר www.picaso.co.il  מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות החברה. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה

10.2 אינך רשאית לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרות כלשהן. למרות זאת, הנך רשאית

להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלך (DOWNLOAD) (להלן - שליפה)

לצורך שימושך האישי בלבד.

 

10.3  למעט שליפה לצורך שימושך האישי, אינך רשאית לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבך, ללא אישור מראש ובכתב מאת אן אנד די תעשיות קוסמטיקה בע"מ, או בעל הזכויות במקרה ואין זו החברה.

10.4 הנך מכירה בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לך זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

11 דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בראשון לציון, בישראל. הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד.

ביטול עסקה
מדיניות פרטיות
משלוחים
bottom of page